Przejdź do treści

Winget

Winget

Winget

Winget to otwarte źródło narzędzie do instalowania i zarządzania aplikacjami dla systemu Windows. Umożliwia użytkownikom automatyzację instalacji, aktualizacji i usuwania aplikacji. Umożliwia również konfigurację, monitorowanie i raportowanie wszystkich operacji powiązanych z aplikacjami. Narzędzie jest dostarczane jako komponent Microsoft Windows Package Manager.

ZIGIdiCE06.webp|700

Strona

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/package-manager/winget/

Instalacja // Update

https://aka.ms/getwinget

Alternatywnie poziomu terminala

Set-PSRepository -Name 'PSGallery' -InstallationPolicy Trusted
Install-Script -Name winget-install -Force

Szukanie aplikacji do zainstalowania.

https://winget.run

Instalacja wybranej aplikacji.

winget install aplikacja

Update wszystkich aplikacji.

Ta funkcjonalność aktualizuje wszystkie aplikacje w systemie nawet te zainstalowane ręcznie.

winget upgrade --all

WingetUI

WingetUI

WingetUI to interfejs graficzny, który pozwala użytkownikom na łatwiejsze instalowanie i aktualizowanie oprogramowania w systemie Windows 10. Interfejs umożliwia użytkownikom wyszukiwanie i instalowanie pakietów oprogramowania z repozytorium Microsoft. To narzędzie jest częścią Windows Package Manager, który pomaga użytkownikom w zarządzaniu oprogramowaniem na swoich komputerach.

MoXuteYo89.webp|700

GitHub - marticliment/WingetUI: WingetUI: a graphical user interface for Winget and Scoop

winget install wingetui


Ostatnia aktualizacja: March 19, 2023