Przejdź do treści

Neovim

Pasted image 20221109084400.png

Bardzo szybki program do edycji plików oparty na vim. Używam tego narzędzia w Windows Terminal spiętego z Cmder

Inspiracja

https://christitus.com/neovim-is-better/

Instalacja Windows

git clone https://github.com/christitustech/Neovim
cd Neovim
#winget install -e --id Neovim.Neovim
./winsetup.ps1
winget install -e --id Microsoft.PowerShell

Sprawdzenie, czy wszystko jest zainstalowane.

:checkhealth

Instalacja dodatkowych narzędzi

:Mason

  • i = install
  • U = upgrade package
  • X = remove package

Do prawidłowego działania są potrzebne czcionki NerdFont

Uruchomienie

W terminalu wpisujemy nvim. za pierwszym uruchomieniem mogą się jeszcze instalować pakiety, ale za drugim razem już powinno być ok.

Vim Cheat Sheet

https://vim.rtorr.com/lang/pl_pl


Ostatnia aktualizacja: February 2, 2023