Przejdź do treści

Cmder

W-Cmder

Pasted image 20221109085356.png

Cmder to kompletny menedżer terminali dla systemu Windows o otwartym kodzie źródłowym, który umożliwia korzystanie z wielu różnych poleceń linii poleceń systemu Windows, w tym: PowerShell, MS-DOS i Git Bash. Jego główną zaletą jest to, że może być używany jako alternatywa dla standardowego okna wiersza poleceń systemu Windows.

Aplikacja, która rozbudowuje nam funkcjonalność CMD w Windowsie. Dzięki czemu możemy korzystać z polecenie Linux i tworzyć aliance

Strona

https://cmder.app

GitHub

https://github.com/cmderdev/cmder

Jak połączyć z Windows Terminal

https://medium.com/talpor/windows-terminal-cmder-%EF%B8%8F-573e6890d143

Wskazujemy ścieżkę gdzie został zainstalowany.

Zmienne środowiskowe

CMDER_ROOT
Pasted image 20221109091043.png

ConEmuDir
Pasted image 20221109091143.png

Wpis w config WindowsTerminal

W sekcji list

Pasted image 20221109090649.png

{
"antialiasingMode": "cleartype",
"background": "#2E3436",
"colorScheme": "Campbell",
"commandline": "cmd.exe /k %USERPROFILE%\\OneDrive\\Praca\\cmder\\vendor\\init.bat /f",
"elevate": false,
"experimental.retroTerminalEffect": false,
"font":
{
    "face": "CaskaydiaCove Nerd Font Mono",
    "size": 10
},
"guid": "{c9728317-67e4-4748-bf94-fa352967c49f}",
"icon": "%USERPROFILE%\\OneDrive\\Praca\\cmder\\icons\\cmder.ico",
"name": "Cmder",
"padding": "10",
"snapOnInput": true,
"startingDirectory": "%USERPROFILE%\\OneDrive\\Praca",
"suppressApplicationTitle": false
},

Jak sprawdzić guid

W PowerShell

New-Guid

Edycja aliansów

nvim "%CMDER_ROOT%\config\user_aliases.cmd" && "%CMDER_ROOT%\vendor\init.bat"

Ostatnia aktualizacja: February 2, 2023