Przejdź do treści

Windows Tips

Restart komputera do biosu

shutdown /r /fw /f /t 0

Stary panel drukarek

Wciskamy Win+R

control printers

Stary panel kart sieciowych

Wciskamy Win+R

ncpa.cpl

Ustawienia kont użytkownika

Wciskamy Win+R

netplzwiz

Dodaj usuń programy

Wciskamy Win+R

appwiz.cpl

Windows autostart

shell:startup

Windows Utility by Chris

Wyłącza zbędne usługi Windowsa takie jak telemetria itp. Pozwala też za pomocą panelu zainstalować programy
https://github.com/ChrisTitusTech/winutil

irm christitus.com/win | iex

Esent Encrypt naprawa

Eset Encrypt naprawa Bootloadera

Naprawa plików windows

DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

chkdsk /f

Drives Upload

https://sdi-tool.org/releases/SDI_R2201.zip

Coretemp

https://www.alcpu.com/CoreTemp/Core-Temp-setup.exe

ubijanie aplikacji z CMD

taskkill /f /im apw*

Instalacja Nerd Fonts

https://github.com/ryanoasis/nerd-fonts/releases/download/v2.2.2/CascadiaCode.zip

Install NODE

winget install -e --id OpenJS.NodeJS

Install nvim

cd %USERPROFILE%\\Ondrive\\Neovim

ThrottleStop

Program do wyłączania trothowanai na intelu
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-throttlestop/

mklink /h "plik.md" "C:\plik.md"

DirectOpus sync z OneDrive

cd C:\Users\jarek\AppData\Roaming\GPSoftware
rm -f Directory Opus
mklink /J "Directory Opus" "C:\Users\jarek\OneDrive\Sync\Directory Opus"
cd C:\ProgramData\GPSoftware
mklink /J "Directory Opus" "C:\Users\jarek\OneDrive\Sync\ProgramData\Directory Opus"

Usuwanie wirusów

https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20100824120155EN
https://www.kaspersky.com/downloads/free-virus-removal-tool

Aktualizacja Windowsa za pomocą PowerShell

#przygotowanie
Install-Module PSWindowsUpdate
Add-WUServiceManager -MicrosoftUpdate

#instalacja
Install-WindowsUpdate -MicrosoftUpdate -AcceptAll -AutoReboot | Out-File "C:\($env.computername-Get-Date -f yyyy-MM-dd)-MSUpdates.log" -Force

# !W-Tips
Get-WindowsUpdate

Sprzątanie WinSXS

# Analiza tego folderu
dism /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore

# czyszczenie tego folderu
dism /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup

Zainstalowanie Windowsa 11 bez konta Microsoft

  1. Odłącz się od internetu.
  2. Podłącz dysk USB.
  3. Przejdź przez kreatora instalacji systemu Windows 11.
  4. Po wyświetleniu monitu o połączenie internetowe naciśnij „Shift + F10”.
  5. Uruchom poniższe polecenie.
    oobe\bypassnro
  6. System Windows 11 uruchamia się ponownie natychmiast.
  7. Po ponownym uruchomieniu przejdź przez kreatora instalacji.
  8. Dzięki temu powinieneś być w stanie zainstalować system Windows 11 bez konta Microsoft.

Ostatnia aktualizacja: January 25, 2023